Програмне забезпеченняНові програми гуртків науково-технічного напряму

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ З ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ НАПРЯМ. (Випуск 5)
НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ З ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ НАПРЯМ. (Випуск 4)

Науково-технічний напрям

Науково-технічний напрям позашкільної освіти. Основний рівень, один рік навчання. Обсяг навчальних годин – 144 год (4 год./тиждень). Вікова категорія вихованців – 12-16 років.

Науково-технічний напрям позашкільної освіти. Інформаційно-технічний профіль. Обсяг навчальних годин – 144 год (4 год/тиждень). Основний рівень. 1 рік навчання. Вікова категорія вихованців – 14-1років.

 

ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ (автори Степаниши З.М., Мартинюк-Лотоцька К.П.) «Схвалено Комісією з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України» (протокол № З від 09.07.2014, лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 24.07.2014 № 14.1/12-Г-1349)

Науково-технічний напрям позашкільної освіти. Профіль «Початкове технічне моделювання». З роки навчання. Початковий рівень початковий (І рік навчання) – 216год, 6 годин на тиждень; основний – 2 роки навчання: 1-й рік навчання – 216 год, 6 годин на тиждень; 2-й рік навчання – 324 год, 9 годин на тиждень). Вікова категорія вихованців – 9-14 років.

  

Науково-технічний напрям позашкільної освіти. Інформаційно-технічний профіль. Обсяг навчальних годин – 144 год (4 год/тиждень). Початковий рівень. 2 роки навчання. Вікова категорія вихованців 7-12 років.

 

Науково-технічний напрям позашкільної освіти. Інформаційно-технічний профіль. Обсяг навчальних годин – 144 год (4 год/тиждень). Основний рівень. 1 рік навчання. Вікова категорія вихованців – 1315 років.

 

Науково-технічний напрям позашкільної освіти. Інформаційно-технічний профіль. Обсяг навчальних годин – 144 год (4 год/тиждень). Основний рівень. 1 рік навчання. Вікова категорія вихованців – 13-15 років.

 

Науково-технічний напрям позашкільної освіти. Інформаційно-технічний профіль. Обсяг навчальних годин – 216 год (6 год/тиждень). Основний рівень. 1 рік навчання. Вікова категорія вихованців – 14-16 років.

 

Науково-технічний напрям позашкільної освіти. Інформаційно-технічний профіль. Обсяг навчальних годин – 144 год (4 год/тиждень). Основний рівень, і рік навчання. Вікова категорія вихованців – 13-16 років.

 

Науково-технічний напрям позашкільної освіти. Інформаційно-технічний профіль. Обсяг навчальних годин – 144 год (4 год/тиждень). Основний рівень. І рік навчання. Вікова категорія вихованців – 15-1років.

 

Науково-технічний напрям позашкільної освіти. Інформаційно-технічний профіль. Обсяг навчальних годин – 216 год (6 год/тиждень). Основний рівень. рік навчання. Вікова категорія вихованців – 15-17 років.

 

Науково-технічний напрям позашкільної освіти. Спортивно-технічний профіль. З роки навчання. Основний рівень (2 роки навчання: 1 рік – 216 год (6 год/тиждень), 2 рік навчання – 324 год (9 год/тиждень), вищий рівень (1 рік і наступні роки) – 432 год (12 год/тиждень). Вікова категорія вихованців – 10-15 років.

Науково-технічний напрям позашкільної освіти. Початковий та основний рівні. Обсяг навчальних годин – 144 год (4 год/тиждень). Вікова категорія вихованців – 15-17 років.
Зміст навчальної програми «Технологія і сучасна інженерія» спрямований на навчання вихованців використанню матерії, енергії та абстрактних об’єктів для створення конструкцій, машин та обладнання, призначених для виконання конкретних функцій або вирішення конкретної проблеми.
В основу програми покладено положення компетентнісного та діяльнісного підходів та основні вимоги Державного стандарту базової і повної середньої освіти (освітні галузі «Фізика», «Математика», «Технології», «Хімія», «Інформатика»).

ЗБІРНИК «НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ З ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ НАПРЯМ (ВИПУСК 3)» (Загальна редакція     Шкури Г. А., Ніколайко Н. Ю.) «Схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах»(протокол засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН України, протокол № 3  від 22.12.2017)


Художньо-естетичний напрямХудожньо-естетичний напрям. Початковий, основний та вищий рівні. 3 роки навчання. Обсяг навчальних годин – 144 год (4 год/тиждень), 180 год (5 год/тиждень), 214 год (6 год/тиждень). Вікова категорія вихованців – 6-16 років.

Художньо-естетичний напрям позашкільної освіти. Декоративно-ужитковий профіль. 2 роки навчання. Початковий рівень (1 рік навчання) – 144 год (4 год/тиждень), основний рівень – 216 год (6 год/тиждень). Вікова категорія вихованців – 7-14 років.


Художньо-естетичний напрям позашкільної освіти. Основний рівень. Обсяг навчальних годин – 144 год (4 год/тиждень). Вікова категорія вихованців – 8-16 років.
Навчальна програма є логічним продовженням навчальної програми «Валяння вовни», розрахованої на один рік початкового рівня навчання (автор Корнієнко А. В.).
Мета програми: створення умов для творчої самореалізації дітей через виготовлення декоративних виробів з використанням техніки валяння вовни.
В основі програми лежать три взаємопов’язані розділи: сухе валяння, мокре валяння та змішана техніка.


Художньо-естетичний напрям позашкільної освіти. Декоративно-ужитковий профіль. Один рік навчання за початковим рівнем. Обсяг навчальних годин – 144 (4 год/тиждень). Програма орієнтована на дітей молодшого шкільного віку.


Пропоновані навчальні програми складені на основі узагальненого багаторічного досвіду педагогічного колективу комунального позашкільного навчального закладу «Одеський міський центр хореографічного мистецтва» і орієнтовані на реалізацію в гуртках художньо-естетичного напряму хореографічного профілю.


Художньо-естетичний напрям позашкільної освіти. Образотворчий профіль. 10 років навчання (початковий, основний та вищий рівні). Обсяг навчальних годин – 144год (4 год/тиждень), 180 год (5 год/тиждень), 216 год (6 год/тиждень), 324 год (9 год/тиждень). Вікова категорія вихованців – 6-18 років.

      
Художньо-естетичний напрям позашкільної освіти. Початковий та основний рівні. Обсяг навчальних годин: 144 год. (4 год./тиждень). Вікова категорія вихованців – 11-16 років.
В основу навчальної програми покладено основні вимоги Державного стандарту базової і повної середньої освіти (освітні галузі «Мистецтво», «Історія», «Художня культура», «Технології»). Програма є професійно орієнтованою.
Художньо-естетичний напрям позашкільної освіти. Початковий, основний та вищий рівні. Обсяг навчальних годин: початковий рівень (1 рік) – 144 год. (4 год./тиждень);основний рівень (4 роки навчання) – 144 год. (4 год./тиждень); 216 год.(6 год./тиждень); вищий рівень (1 рік) – 324 год. на рік (9 год./тиждень). Вікова категорія вихованців – 6-18 років.
Художньо-естетичний напрям позашкільної освіти. Початковий та основний рівні. Обсяг навчальних годин: початковий (1 рік) – 144 год. (4 год./тиждень); основний (2 роки): 144 год. (4 год./тиждень), 216 год. (6 год./тиждень). Вікова категорія вихованців – 6-14 років.
 
Художньо-естетичний напрям позашкільної освіти. Початковий, основний, вищий рівні. Обсяг навчальних годин за початковим (1 рік) – 144 години (4 год/тиждень); основним (1 рік) – 216 годин (6 год/тиждень) та вищим рівнями (1 рік) –216 годин (6 год/тиждень). Вікова категорія вихованців – 5-17 років.
Художньо-естетичний напрям позашкільної освіти. Основний рівень. Обсяг навчальних годин: 144 год.(4 год./тиждень). Вікова категорія вихованців – 15-17 років.
 
Художньо-естетичний напрям позашкільної освіти. Декоративно-ужитковий профіль. 2 роки навчання. Обсяг навчальних годин – 144 год (початковий рівень), 216 год (основний рівень). Вікова категорія вихованців – діти молодшого та середнього шкільного віку.
Зміст програми передбачає формування у вихованців стійкого інтересу до декоративно-ужиткового мистецтва в цілому та до мистецтва витинання зокрема; знайомство дітей з різноманітними видами, прийомами та техніками витинанки, розвиток у вихованців творчих задатків і здібностей.

Художньо-естетичний напрям позашкільної освіти. Декоративно-ужитковий профіль. 2 роки навчання. Обсяг навчальних годин – 144 год (початковий рівень), 216 год (основний рівень). Вікова категорія вихованців – діти молодшого, середнього та старшого шкільного віку.
Зміст програми спрямований на вивчення традиційного українського народного мистецтва: вишивки, бісероплетіння, килимарства, виготовленням оберегів і народних іграшок. Програмою передбачено ознайомлення вихованців з правилами збирання, сортування та зберігання різноманітних матеріалів для роботи.

Художньо-естетичний напрям позашкільної освіти. Декоративно-ужитковий профіль. 1 рік навчання. Обсяг навчальних годин – 144 год (початковий рівень). Вікова категорія вихованців – діти молодшого та середнього шкільного віку.
Зміст навчальної програми спрямований на ознайомлення з різними техніками виконання декоративно-ужиткових робіт з соломи: аплікації, солом’яної іграшки, різноманітних виробів з соломи, ужиткового та декоративного призначення.

Художньо-естетичний напрям позашкільної освіти. Декоративно-ужитковий профіль. 2 роки навчання. Обсяг навчальних годин – 144 год (початковий рівень), 216 год (основний рівень). Вікова категорія вихованців – діти молодшого, середнього та старшого шкільного віку.
Навчальний матеріал спрямований на оволодіння вихованцями початковими знаннями та вміннями з ручного ліплення, найпростішими прийомами роботи з пластичними масами, ознайомлення з історією художньої кераміки та її видами, вивчення простого технологічного процесу підготовки та обробки глини та інших пластичних мас, ліплення пустотілих форм, технології сушіння та випалювання виробів.
Зміст роботи передбачає експериментальну та дослідницьку діяльнвсть, ознайомлення з історією світової художньої кераміки та гончарного народного мистецтва України, з малими пластичними формами скульптури, видами кераміки: фарфор (порцеляна), фаянс, напівфарфор, майоліка, гончарні вироби, поглиблення знань про склад і властивості глини та їх використання у процесі створення творчих робіт.

Художньо-естетичний напрям. Декоративно-ужитковий профіль. Три роки навчання: початковий рівень – 144 години (4 години/тиждень); основний та вищий рівні – 216 годин (6 годин/тиждень). Вікова категорія вихованців – 9 до 17 років.
Навчальна програма за спрямованістю засвоєння навчального матеріалу – вертикальна, заснована на системі концентричного ускладнення теоретичних і практичних завдань. Програма побудована так, що засвоєння набутих знань нерозривно пов’язане з їх подальшим відтворенням у практичній роботі. Основний дидактичний принцип – навчання через наочно-практичну діяльність.

Художньо-естетичний напрям. Декоративно-ужитковий профіль . Два роки навчання: початковий рівень – 144 години (4 години/тиждень); основний рівень – 216 годин (6 годин/тиждень). Вікова категорія вихованців – діти молодшого та середнього шкільного віку.

Військово-патріотичний напрям


Військово-патріотичний напрям позашкільної освіти. Початковий рівень. Обсяг навчальних годин – 144 год (4 год/тиждень). Вікова категорія вихованців – 14-19 років.
Військово-патріотичний напрям позашкільної освіти. Початковий та основний рівні. Обсяг навчальних годин – 144 год (4 год/тиждень) та 216 год (6 год/тиждень). Вікова категорія вихованців – діти молодшого та середнього шкільного віку.
Військово-патріотичний напрям позашкільної освіти. 3 роки навчання.  Обсяг навчальних годин: початковий рівень (один рік навчання) – 144 год. на рік (4 год./тиждень), основний рівень (два роки навчання) – 216 год. на кожен рік (6 год./тиждень). Вікова категорія вихованців – від 6 до 10 років.

Військово-патріотичний напрям позашкільної освіти. 5 років навчання. Обсяг навчальних годин: початковий рівень (один рік навчання) – 216 год./рік (6 год./тиждень); основний рівень (два роки навчання) – 216 год./рік (6 год./тиждень), третій рік навчання– 324 год./рік (9 год./тиждень); вищий рівень (один рік навчання),– 324 год./рік (9 год./тиждень). Вікова категорія вихованців – від 6 до 18 років.

Військово-патріотичний напрям позашкільної освіти. 2 роки навчання. Осяг навчальних годин: початковий рівень (один рік навчання) – 144 години (4 години/тиждень); основний рівень (один рік навчання) – 216 годин (6 годин/тиждень). Вікова категорія вихованців – 12-17 років.
Туристсько-краєзнавчий напрям
Туристсько-краєзнавчий напрям позашкільної освіти. Основний рівень, 3 роки навчання. Обсяг навчальних годин: 216 год/рік (6 год./тиждень). Вікова категорія вихованців – діти середнього шкільного віку.

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ З ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТУРИСТСЬКО-КРАЄЗНАВЧОГО НАПРЯМУ З ВИДІВ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ («ПІШОХІДНИЙ ТУРИЗМ», «ВОДНИЙ ТУРИЗМ», «ВЕЛОСИПЕДНИЙ ТУРИЗМ», «ЛИЖНИЙ ТУРИЗМ», «ГІРСЬКИЙ ТУРИЗМ», «МОТОЦИКЛЕТНИЙ ТУРИЗМ», «СПЕЛЕОЛОГІЧНИЙ ТУРИЗМ») ОСНОВНИЙ РІВЕНЬ, I-III РОКИ НАВЧАННЯ (авторський коллектив: Глей В. І., Горобець Н. В., Іванов О. В., Колотуха О. В., Кондратенко О. М., Куцевалов А. В., Матюшков О. С., Наровлянський О. Д., Полохін В. Г., Пшінка Б.О., Тимошевська Ю. В.) «Схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах» (протокол засідання Науково-методичної комісії з позашкільної освіти від 25.05.2018 року, лист ІМЗО від 06.06.2018 № 22.1/12-Г-315)

Немає коментарів:

Дописати коментар